Werkplaatsafspraken

Beste leerling, welkom in de afdeling werkplaatsschrijnwerkerij.

 

Je wil ongetwijfeld een goede houtbewerker worden. Om dat te kunnen worden moet je nog heel veel leren. Maar een goed vakman moet niet enkel zijn stiel goed kennen, hij moet daarnaast ook veel aandacht hebben voor gereedschappen en materialen.

Ook je werkhoudingen zijn zeer belangrijk. Met deze werkplaatsafspraken willen de leerkrachten je daarbij helpen.

Deze afspraken zijn er dus niet voor niets. Ze willen een hulpmiddel zijn om het later in je beroep ook waar te maken.

 

We willen ook bijzonder de nadruk leggen op de zorg voor de gereedschappen en de machines. Zij moeten steeds goed onderhouden worden en bewaard worden daar waar ze thuis horen. Het gaat om dure gereedschappen en machines. Vrijwillige beschadigingen zullen door de leerling moeten vergoed worden.

 

Deze afspraken zijn niet zomaar opgesteld. Het is de bedoeling dat iedereen die zich in de werkplaatsen van de werkplaatsschrijnwerkerij bevindt zich hieraan houdt.

Ook op onze stageplaats of later in een bedrijf gelden de meeste van deze afspraken. Daarom zullen wij, de leerkrachten, nauwlettend toekijken dat deze door de leerlingen worden gerespecteerd.

 

1. Onze werkkledij.

 

Het dragen van een werkpak in de lokalen van de werkplaatsschrijnwerkerij is verplicht. Deze kunnen in de school aangekocht worden.

 

Ook het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht. Indien deze stuk of te klein zijn, zorg ik voor nieuwe werkschoenen.

Deze kunnen ook in de school aangekocht worden.

Enkel met toelating van de leerkracht mag ik mijn werkschoenen of werkpak mee naar huis nemen.

 

Voor onze veiligheid is het dragen van kettingen, armbanden, oorringen, piercings of dergelijke verboden. Deze laten we thuis of bergen ze weg.

 

2. Je houding.

 

Een houtbewerker werkt rechtstaande, gaat niet hangen of zitten tijdens het werk. Spelen en babbelen doen we tijdens de speeltijd.

Dit wil zeggen dat er tijdens de lesuren enkel gepraat wordt over het werk.

We zorgen voor een rustige sfeer in de klas. We storen niemand van de klas of van een andere klasgroep.

We werken aan onze werkbank en verlaten nooit de klas zonder toelating.

We respecteren het werk van andere leerlingen en beschadigen dus geen werkstukken of materialen.

Alle gerief van de school blijft eigendom van de school! Misbruiken hiertegen worden streng bestraft!

 

Zeer veel belang wordt gehecht aan: Inzet, tempo, zelfstandigheid, samenwerking, volgzaamheid, ingesteldheid, eerlijkheid, enz……….

 

Heb je problemen dan heeft de leerkracht steeds een luisterend oor.

 

3. De veiligheid.

 

In de machinezaal dragen we oorbeschermers.

We dragen steeds een veiligheidsbril daar waar je eventueel schade kunt oplopen aan de ogen.

 

- Let op je kleding: - geen loshangende kledingstukken. - mouwen opgerold indien nodig.

Ook te lang haar kan de oorzaak zijn van een ernstig ongeval.

Werk steeds aandachtig en oplettend, laat je niet afleiden door anderen.

Stoor nooit iemand die aan een machine werkt.

 

4. Orde.

 

Wij dragen ook de verantwoordelijkheid over de netheid van de lokalen, van de machines en het gereedschap van de school.

De ruimte op en rondom de werkbank en de machines moet steeds zuiver zijn.

 

Tevens hebben wij de verantwoordelijkheid dat de gereedschappen en de machines van de school in goede staat blijven en dat ze netjes weggeborgen worden op de plaats waar ze thuis horen.

 

Het spangereedschap hangen we steeds op zijn plaats en we ontdoen ze van de lijmresten. Beter nog is papier te gebruiken tijdens het lijmen. De werkstukken en onderdelen daarvan worden ’s avonds steeds aan de kant gezet nadat er is opgekuist.

 

5. Afvalverwerking.

 

Regelmatig worden de stofafzuigzakken leeg gemaakt. We zorgen voor een nette omgeving en kuisen op tijd alles op. Stukken afvalhout steeds in de houtbak. Resten van spaanderplaat in de daarvoor voorziene bak.

We gieten nooit white spirit, thinner of dergelijke in de gootsteen maar vergaren deze resten in de daarvoor voorziene bussen.

 

6. Onze gereedschappen.

 

Iedere leerling draagt zorg voor zijn eigen gereedschap dat hij elke avond netjes opbergt. De gereedschapsbak wordt op slot gedaan en de sleutel wordt weggeborgen in de kast van de leerkracht.

 

7. Onze werkboek.

 

Voor het maken van een werkstuk krijgt elke leerling een werkboek. Dit is een zeer belangrijk document dat steeds in orde moet zijn. Regelmatig zal deze door de leerkracht gecontroleerd worden.

 

8. De machines.

 

Veel handwerk is nu machinewerk geworden. Het is dus van het grootste belang dat je als toekomstige houtbewerker zelfstandig met de machines kan werken.

Voor je persoonlijke veiligheid en voor de veiligheid van iemand anders gelden de volgende voorschriften waaraan ieder van ons zich aan moet houden:

 

Gebruik steeds de veiligheden op de machine!

Geen frezen of dergelijke laten rondslingeren maar berg alles steeds op daar waar het thuis hoort.

De ruimte op en rondom de machines moet steeds zuiver zijn.

Houtafval wordt onmiddellijk op zijn plaats gebracht.

Werk zo veel mogelijk met gesloten handen aan de machines. Gebruik indien nodig een aanduwhout.

Mouwen oprollen.

Bij het gebruik van de handcirkelzaagmachine in de houtkelder zorgen we ervoor dat we steeds met minstens twee personen zijn. In het verleden zijn hier al te veel ongelukken mee gebeurd.

Als je later met andere machines zal moeten werken dan deze die zich in de school bevinden, zal je met de kennis die op de school hebt opgedaan toch veilig en goed met die bepaalde machines kunnen werken.

Zijn er problemen van welke aard dan ook, verwittig dan onmiddellijk de leerkracht.

 

9. Wat doen we in noodsituaties?

 

Elke verwonding, hoe onbelangrijk ook, vraagt een aangepaste verzorging. We melden elke verwonding aan de leerkracht, die zelf de kwetsuurtjes verzorgt of me naar de verpleegster stuurt.

Bij een ernstig ongeval:

Blijf altijd kalm en zet onmiddellijk de machines stil. Verwittig zo snel mogelijk de leerkracht.

Iemand het secretariaat laten verwittigen die dan de bevoegde diensten oproepen. Begeef u in alle rust en stilte naar een ander lokaal samen met de andere leerlingen.

 

 

Wij wensen jullie veel succes in je opleiding.

Hopende op een vlotte samenwerking, danken wij U voor uw medewerking,

 

De leerkrachten, De technisch adviseur, De directeur,