ABO

Alternerende Beroeps Opleiding

 

 

Na het vijfde jaar kunnen de leerlingen een integratiejaar volgen, ook ABO genoemd. Zo kan de leerling één jaar bedrijfservaring opdoen.

 

Gedurende dit schooljaar blijft de leerling ingeschreven in de school.

 

Hij/zij volgt er maandag en dinsdag les en werkt woensdag, donderdag en vrijdag in een bedrijf.

 

In de school krijgt de leerling 4 uren algemene en sociale vorming en 10 uren beroepsgerichte vorming in functie van de opgedane ervaringen op de arbeidsvloer.

 

Om de lessen in de school en de ervaringen in het bedrijf optimaal te laten renderen, worden de leerlingen opgevolgd door onze ABO-coördinatoren.

 

De cursisten zijn ook ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en krijgen vrijstelling van wachttijd. Op het einde van het schooljaar krijgt de leerling een bijkomend getuigschrift.

Voor meer inlichtingen:

ABO coördinator: Kris Verhoeven

 

032170357 - 0475370994